29 maio 2010

Thayeria boehlkei

Sekai Scaping

Nome popular: Tetra Pinguim, Blackline Penguinfish, Blackline Thayeria, Hockey-stick Tetra, Penguin fish, False Penguin Tetra
Nome científico: Thayeria boehlkei - Weitzman, 1957